University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Polskie uczelnie rolnicze powołują z dniem 1 października 2001 roku czasopisma naukowe, w którym publikowane będą oryginalne prace naukowe w języku polskim lub angielskim:

Kierowanie czasopismami powierza się Radzie Programowej złożonej z przedstawicieli uczelni powołujących czasopisma. Skład Rady Programowej zatwierdza Konferencja Rektorów.

Rada programowa Acta Scientiarum Polonorum

  • Jerzy Sobota (Wrocław) - przewodniczący
  • Kazimierz Banasik (Warszawa)
  • Janusz Falkowski (Olsztyn)
  • Florian Gambuś (Kraków)
  • Franciszek Kluza (Lublin)
  • Janusz Prusiński (Bydgoszcz)
  • Stanisław Socha (Siedlce)
  • Waldemar Uchman (Poznań)

Wydawcą Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus jest:

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
ul. Akademicka 13
20-950 Lublin
tel. +48 81 445 66 60
e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl
www: wydawnictwo.up.lublin.pl

INFORMACJA

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2013 roku za opublikowanie pracy naukowej w czasopiśmie Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus” przysługuje 20 punktów.