University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Zeszyt 14 (3) 2015

Spis treści:

Zeszyt 14 (3) 2015 str. 3–10
Jawad AL Aridhee, Grzegorz Łysiak
CHARAKTERYSTYKI RELAKSACJI NAPRĘŻEŃ ZIARNA PSZENICY O ZRÓŻNICOWANEJ WILGOTNOŚCI
 
Zeszyt 14 (3) 2015 str. 11–18
Dariusz Góral, Franciszek Kluza, Katarzyna Kozłowicz, Małgorzata Góral
CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWYCH WŁAŚCIWOŚCI NOWEGO MATERIAŁU TERMOIZOLACYJNEGO PRZEZNACZONEGO NA OPAKOWANIA ŻYWNOŚCI MROŻONEJ
 
Zeszyt 14 (3) 2015 str. 19–31
Leszek Mieszkalski
KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE MODELOWANIA KSZTAŁTU JABŁEK
 
Zeszyt 14 (3) 2015 str. 33–40
Kamil Wilczyński, Zbigniew Kobus, Rafał Nadulski
WPŁYW WSTĘPNEJ OBRÓBKI MIAZGI JABŁEK NA WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNE I EKSTRAKT OTRZYMYWANYCH SOKÓW
 
Zeszyt 14 (3) 2015 str. 41–51
Marek Domin, Adrianna Grądzka, Franciszek Kluza
DOŚWIADCZALNA OCENA TWARDOŚCI LIOFILIZATÓW TRUSKAWEK
 

Zanleziono 5 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).