University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Zeszyt 1 (1) 2002

Spis treści:

Zeszyt 1 (1) 2002 str. 5–12
Ryszard Kramkowski, Bogdan Stępień, Krzysztof Banasik
WPŁYW SUSZENIA SUBLIMACYJNEGO NA WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE PIECZAREK
 
Zeszyt 1 (1) 2002 str. 13–21
Marian Szarycz, Ryszard Kramkowski, Eugeniusz Kamiński, Klaudiusz Jałoszyński
TRANSPORT WILGOCI PRZY PRZECHOWYWANIU ZIARNA W SILOSACH. CZĘŚĆ I. MODEL MATEMATYCZNY TRANSPORTU WILGOCI W ZŁOŻU
 
Zeszyt 1 (1) 2002 str. 23–30
Marian Szarycz, Ryszard Kramkowski, Eugeniusz Kamiński, Klaudiusz Jałoszyński
TRANSPORT WILGOCI PRZY PRZECHOWYWANIU ZIARNA W SILOSACH. CZĘŚĆ II. BADANIA TRANSPORTU MASY MIĘDZY ZIARNIAKAMI O ZRÓŻNICOWANEJ WILGOTNOŚCI
 
Zeszyt 1 (1) 2002 str. 31–39
Roland Zawiślak, Helena Lisowa, Renata Bochyńska
WERYFIKACJA MODELU MATEMATYCZNEGO PIERWSZEGO OKRESU KONWEKCYJNEGO SUSZENIA JABŁKA Z UWZGLĘDNIENIEM SKURCZU SUSZARNICZEGO
 
Zeszyt 1 (1) 2002 str. 41–51
Marek Adamiec, Marek Kuna-Broniowski, Izabela Kuna-Broniowska
BADANIA NAD WYKORZYSTANIEM OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH W ROLNICTWIE I PRZEMYŚLE ROLNO-SOŻYWCZYM. CZĘŚĆ I – PODSTAWY TEORETYCZNE
 
Zeszyt 1 (1) 2002 str. 53–74
Jan Szumiec, Danuta Augustyn, Leon A. Stanny, Benon Samol
ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI BIOLOGICZNEGO UMACNIANIA ZIEMNYCH BUDOWLI PIĘTRZĄCYCH WODĘ
 
Zeszyt 1 (1) 2002 str. 75–81
Stanisław Pietruszewski
WPŁYW PÓL MAGNETYCZNYCH I ELEKTRYCZNYCH NA KIEŁKOWANIE NASION WYBRANYCH ROŚLIN UPRAWNYCH
 
Zeszyt 1 (1) 2002 str. 83–88
Stanisław Pietruszewski, Krzysztof Kornarzyński
TECHNIKA WSPOMAGANIA KIEŁKOWANIA NASION POMIDORÓW PRZY UŻYCIU POLA ELEKTRYCZNEGO ORAZ MODELOWANIE TEGO PROCESU Z WYKORZYSTANIEM KRZYWEJ LOGISTYCZNEJ
 

Zanleziono 8 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).