University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Issue 1 (1) 2002 str. 13–21

Marian Szarycz, Ryszard Kramkowski, Eugeniusz Kamiński, Klaudiusz Jałoszyński

TRANSPORT WILGOCI PRZY PRZECHOWYWANIU ZIARNA W SILOSACH. CZĘŚĆ I. MODEL MATEMATYCZNY TRANSPORTU WILGOCI W ZŁOŻU

słowa kluczowe: silos zbożowy, transport wilgoci, składowe transportu
abstrakt: W pracy przedstawiono analizę transportu wilgoci zachodzącego w złożu zboża magazynowanego w silosach i modele tego transportu w złożu w różnych strefach silosu. Wyróżniono strefy różniące się mechanizmami transportu wilgoci. Stwierdzono, że kluczowym parametrem decydującym o nawilżaniu i wysychaniu zboża w silosie jest rozkład dobowy temperatury otoczenia. Zaproponowano numeryczny opis zmian tej temperatury w cyklach dobowym i rocznym.
pub/1_1_13.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom1/zeszyt1/1_1_13.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Szarycz, Marian, et al. "MOISTURE TRANSPORT DURING THE STORAGE OF SEED IN SILO. PART I. THE MODEL OF MOISTURE TRANSPORT IN BED." Acta Sci.Pol. Tech. Agr. 1.1 (2002): 1.
APA (2002). MOISTURE TRANSPORT DURING THE STORAGE OF SEED IN SILO. PART I. THE MODEL OF MOISTURE TRANSPORT IN BED. Acta Sci.Pol. Tech. Agr. 1 (1), 1
ISO 690 SZARYCZ, Marian, et al. MOISTURE TRANSPORT DURING THE STORAGE OF SEED IN SILO. PART I. THE MODEL OF MOISTURE TRANSPORT IN BED. Acta Sci.Pol. Tech. Agr., 2002, 1.1: 1.
EndNote BibTeX RefMan