University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Issue 1 (1) 2002 str. 41–51

Marek Adamiec, Marek Kuna-Broniowski, Izabela Kuna-Broniowska

BADANIA NAD WYKORZYSTANIEM OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH W ROLNICTWIE I PRZEMYŚLE ROLNO-SOŻYWCZYM. CZĘŚĆ I – PODSTAWY TEORETYCZNE

słowa kluczowe: ogniwo fotowoltaiczne, elektrolizer, wodór
abstrakt: W artykule przedstawiono nowe możliwości zastosowania ogniw fotowoltaicznych w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym, uzyskane poprzez wykorzystanie ich do wytwarzania wodoru metodą elektrolizy. Warunkiem uzyskania wysokiej sprawności tego procesu, jest optymalne dopasowanie ogniwa do elektrolizera. W pracy zaprezentowano modele matematyczne elektrolizera i ogniwa fotowoltaicznego oraz symulację ich wzajemnego dopasowania. Określono dzięki temu warunki zapewniające uzyskanie największej efektywności całego procesu transformacji energii słonecznej na energię zmagazynowaną w paliwie wodorowym.
pub/1_1_41.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom1/zeszyt1/1_1_41.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Adamiec, Marek, et al. "INVESTIGATIONS ON APPLICATION THE PHOTOVOLTAIC CELLS IN THE AGRICULTURE AND AGRO-ALIMENTARY INDUSTRY. PART I – THEORETICAL BASIS." Acta Sci.Pol. Tech. Agr. 1.1 (2002): 1.
APA (2002). INVESTIGATIONS ON APPLICATION THE PHOTOVOLTAIC CELLS IN THE AGRICULTURE AND AGRO-ALIMENTARY INDUSTRY. PART I – THEORETICAL BASIS. Acta Sci.Pol. Tech. Agr. 1 (1), 1
ISO 690 ADAMIEC, Marek, KUNA-BRONIOWSKI, Marek, KUNA-BRONIOWSKA, Izabela. INVESTIGATIONS ON APPLICATION THE PHOTOVOLTAIC CELLS IN THE AGRICULTURE AND AGRO-ALIMENTARY INDUSTRY. PART I – THEORETICAL BASIS. Acta Sci.Pol. Tech. Agr., 2002, 1.1: 1.
EndNote BibTeX RefMan