University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Zeszyt 1 (2) 2002

Spis treści:

Zeszyt 1 (2) 2002 str. 5–12
Andrzej Marczuk
Logistyczne zarządzanie transportem truskawek
 
Zeszyt 1 (2) 2002 str. 13–21
Olivier Mostade, Bruno Huyghebaert, Olivier Miserque, Józef Sawa
Iniekcyjne dozowanie pestycydów w opryskiwaczach rolniczych
 
Zeszyt 1 (2) 2002 str. 23–32
Krystyna Konstankiewicz, Marek Gancarz, Andrzej Król, Kamil Pawlak
Wyznaczanie parametrów struktury tkanki miękiszowej bulwy ziemniaka odmian ‘Danusia’ i ‘Kuba’
 
Zeszyt 1 (2) 2002 str. 33–41
Roland Zawiślak, Helena Lisowa
Wpływ stopnia rozdrobnienia jabłka na wartości efektywnego współczynnika dyfuzji wody podczas suszenia w warunkach konwekcji wymuszonej
 
Zeszyt 1 (2) 2002 str. 43–50
Jarosława Rutkowska, Andrzej Neryng
Właściwości reologiczne półproduktów ciastkarskich i ich wpływ na jakość wyrobu finalnego
 
Zeszyt 1 (2) 2002 str. 51–59
Marek Tukiendorf
Sposoby oceny jakości mieszanin ziarnistych w zbiornikach
 
Zeszyt 1 (2) 2002 str. 61–72
Izabela Kuna-Broniowska, Zdzisław Talik
Badanie rozkładu temperatur w silosie betonowym podczas schładzania ziarna pszenicy urządzeniami GK-160 i KK-140
 
Zeszyt 1 (2) 2002 str. 73–79
Katarzyna Tkacz
Energochłonność kutrowania surowców mięsnych
 
Zeszyt 1 (2) 2002 str. 81–87
Józef Horabik, Robert Rusinek, Marek Molenda, Mateusz Stasiak
Wpływ wybranych parametrów na właściwości cierne ziarna zbóż
 
Zeszyt 1 (2) 2002 str. 89–93
Mateusz Stasiak, Marek Molenda, Mirosław J. Lipiński
Możliwość zastosowania pomiaru prędkości fal akustycznych do wyznaczania parametrów sprężystości materiałów sypkich
 

Zanleziono 10 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).