University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Issue 1 (2) 2002 str. 81–87

Józef Horabik, Robert Rusinek, Marek Molenda, Mateusz Stasiak

WPłYW WYBRANYCH PARAMETRóW NA WłAśCIWOśCI CIERNE ZIARNA ZBóż

słowa kluczowe: współczynnik tarcia, ziarno zbóż, materiał konstrukcyjny, napór normalny, wilgotność
abstrakt: W pracy przedstawiono wyniki badań współczynnika tarcia ziarna zbóż (jęczmienia, pszenicy, owsa i żyta) o materiały konstrukcyjne: blachę stalową ocynkowaną, blachę nierdzewną oraz beton B 30. Pomiary przeprowadzono w aparacie bezpośredniego ścinania Jenikego przy naporze normalnym w zakresie 20–60 kPa według procedury zalecanej przez normę Eurocode 1 oraz w aparacie z płytą uchylną przy naporze w zakresie 0,5–2,5 kPa dla pięciu poziomów wilgotności ziarna. Stwierdzono, jak wartości współczynnika tarcia badanych materiałów zależą od rodzaju materiału konstrukcyjnego, właściwości powierzchniowych ziarna, wilgotności i naporu normalnego.
pub/1_2_81.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom1/zeszyt2/1_2_81.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Horabik, Józef, et al. "Influence of selected parameters on friction of cereals grain." Acta Sci.Pol. Tech. Agr. 1.2 (2002): 1.
APA (2002). Influence of selected parameters on friction of cereals grain. Acta Sci.Pol. Tech. Agr. 1 (2), 1
ISO 690 HORABIK, Józef, et al. Influence of selected parameters on friction of cereals grain. Acta Sci.Pol. Tech. Agr., 2002, 1.2: 1.
EndNote BibTeX RefMan