University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Zeszyt 10 (1) 2011

Spis treści:

Zeszyt 10 (1) 2011 str. 3–13
Tomasz Jakubowski
Energia absorbowana przez bulwę ziemniaka w trakcie jej napromieniania mikrofalami
 
Zeszyt 10 (1) 2011 str. 15–21
Mariusz Kania, Dariusz Andrejko
Wpływ różnych sposobów przygotowania ziarna pszenicy do przemiału na wilgotność mąki
 
Zeszyt 10 (1) 2011 str. 23–31
Henryk Żelazny
Znaczenie środowiska badań porównawczych mikroklimatu na przykładzie kształtowania się wilgotności względnej powietrza przy tuczeniu odmiennymi konsystencjami pasz
 
Zeszyt 10 (1) 2011 str. 33–40
Anna Bagnowska, Radosław Mostowski, Anna Trzęsowska, Lucjan Krala
Techniczne, technologiczne i zdrowotne aspekty wędzenia mięsa
 
Zeszyt 10 (1) 2011 str. 41–47
Andrzej Wesołowski
Laboratoryjne urządzenie do pomiaru akustycznych parametrów materiałów
 

Zanleziono 5 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).