University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Zeszyt 11 (1) 2012

Spis treści:

Zeszyt 11 (1) 2012 str. 3–11
Witold Kowalik
Określenie dynamiki znoszenia rozpylanej cieczy za pomocą równania Rosina-Rammlera
 
Zeszyt 11 (1) 2012 str. 13–19
Giacomo Scarascia Mugnozza, Simone Pascuzzi, Alexandros Sotirios Anifantis, Giuseppe Verdiani
Wykorzystanie zasobów geotermalnych o niskiej entalpii do ogrzewania szklarni: badania eksperymentalne
 
Zeszyt 11 (1) 2012 str. 21–32
Tomasz Stankiewicz, Kamila Kozak, Janusz Podleśny, Stanisław Pietruszewski
Wpływ wody uzdatnianej magnetycznie na kiełkowanie i wzrost siewek łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.)
 
Zeszyt 11 (1) 2012 str. 33–41
Tomasz Jakubowski, Paulina Wrona
Skuteczność oddziaływania promieniowania UVC na rozwój rizoktoniozy bulw ziemniaka. Część I – stanowisko do badań
 
Zeszyt 11 (1) 2012 str. 43–49
Bożena Gładyszewska
Zmiana zawartości białka surowego i tłuszczu w okrywie nasiennej bobu podczas kiełkowania
 

Zanleziono 5 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).