University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Zeszyt 11 (3) 2012

Spis treści:

Zeszyt 11 (3) 2012 str. 3–12
Olga Duber-Skwarska, Eugeniusz Górka
Stanowisko do badania uszkodzeń mechanicznych roślin korzeniowych i okopowych
 
Zeszyt 11 (3) 2012 str. 13–24
Katarzyna Kozłowicz
Charakterystyka wykorzystania wybranych substancji krioochronnych w zamrażaniu i przechowywaniu żywności
 
Zeszyt 11 (3) 2012 str. 25–33
Agnieszka Wójtowicz, Ewelina Pasternak, Stanisław Juśko, Krystyna Hodara, Katarzyna Kozłowicz
Wybrane cechy jakościowe chrupek kukurydzianych z dodatkiem odtłuszczonych nasion lnu
 
Zeszyt 11 (3) 2012 str. 35–45
Agnieszka Wójtowicz, Stanisław Juśko
Wpływ typu mąki oraz prędkości wytłaczania na wydajność i energochłonność procesu oraz ekspandowanie ekstrudowanych makaronów błyskawicznych
 
Zeszyt 11 (3) 2012 str. 47–53
Ewa Sosińska, Marian Panasiewicz
Wpływ wilgotności pestek dyni na wybrane właściwości fizyczne
 
Zeszyt 11 (3) 2012 str. 55–63
Tomasz Jakubowski, Paulina Wrona
Wpływ promieniowania mikrofalowego na ciemnienie miąższu bulw ziemniaka
 
Zeszyt 11 (3) 2012 str. 65–72
Stanisław Piotr Kwiatkowski, Kazimierz Zawiślak, Paweł Sobczak
Ocena procesu rozdrabniania ziarna jęczmienia rozdrabniaczami bijakowymi
 

Zanleziono 7 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).