University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Zeszyt 12 (1) 2013

Spis treści:

Zeszyt 12 (1) 2013 str. 3–12
Katarzyna Wróblewska-Barwińska, Rafał Nadulski
Zmiany właściwości teksturalnych wybranych odmian gruszek spowodowane przechowywaniem
 
Zeszyt 12 (1) 2013 str. 13–20
Jarosław Diakun, Kamil Dolik, Adam Kopeć
Szybkość sublimacji lodu swobodnego i lodu z tuszki szprota
 
Zeszyt 12 (1) 2013 str. 21–30
Dariusz Góral, Franciszek Kluza, Katarzyna Kozłowicz
Bilans strat ciepła naczepy chłodniczej jako podstawa do prawidłowego doboru agregatu chłodniczego
 
Zeszyt 12 (1) 2013 str. 31–40
Ryszard Kulig, Stanisław Skonecki, Sławomir Gawłowski, Adam Zdybel, Grzegorz Łysiak
Oddziaływanie ciśnienia na efektywność zagęszczania trocin wybranego drewna miękkiego
 
Zeszyt 12 (1) 2013 str. 41–53
Magdalena Polak-Śliwińska, Andrzej Kuncewicz
Wpływ produkcji ekologicznej, regionalnej i konwencjonalnej na zanieczyszczenie mikotoksynami na przykładzie wybranej grupy produktów spożywczych
 

Zanleziono 5 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).