University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Zeszyt 12 (3) 2013

Spis treści:

Zeszyt 12 (3) 2013 str. 3–15
Nasser Behroozi-Khazaei, Jalal Khodaei, Ahmad Banakar
Zastosowanie liniowej analizy dyskryminacyjnej i sztucznej sieci neuronowej do sortowania suszonych fig w oparciu o właściwości tekstury
 
Zeszyt 12 (3) 2013 str. 17–26
Dariusz Góral, Franciszek Kluza, Katarzyna Kozłowicz
Wybrane właściwości warzyw po obróbce chłodniczej zróżnicowanymi metodami
 
Zeszyt 12 (3) 2013 str. 27–37
Ewelina Kobyłko
Uwarunkowania technologiczne i techniczne produkcji lodów spożywczych
 
Zeszyt 12 (3) 2013 str. 39–45
Marek Milanowski, Stanisław Parafiniuk
Natężenie wypływu rozpylanej cieczy jako wyznacznik jakości pracy rozpylaczy rolniczych
 
Zeszyt 12 (3) 2013 str. 47–55
Józef Sawa
Punkty krytyczne w zabiegu ochrony roślin
 

Zanleziono 5 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).