University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Zeszyt 13 (1) 2014

Spis treści:

Zeszyt 13 (1) 2014 str. 3–18
Gabriela Rutkowska, Mateusz Sobczak
Beton modyfikowany pyłami krzemionkowymi
 
Zeszyt 13 (1) 2014 str. 19–25
Katarzyna Gajownik-Łazuga, Karol Łazuga
Analiza działalności gospodarczej i koniunktury gospodarstw rolnych na terenie powiatu radzyńskiego
 
Zeszyt 13 (1) 2014 str. 27–40
Piotr Nakonieczny, Paweł Artur Kluza, Grzegorz Tatar, Ryszard Bródka
Rodzaje, charakterystyka oraz wybrane problemy eksploatacji kotłów i pieców zasilanych różnymi paliwami
 
Zeszyt 13 (1) 2014 str. 41–48
Zuzanna Podraza
Korozja siarczanowa jako realny problem sieci przewodów kanalizacyjnych
 
Zeszyt 13 (1) 2014 str. 49–55
Agnieszka Tomczyk
Uwarunkowania technicznej modernizacji gospodarstw rolnych w południowej Polsce
 

Zanleziono 5 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).