University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Zeszyt 14 (1) 2015

Spis treści:

Zeszyt 14 (1) 2015 str. 3–12
Beata Zaklika, Ignacy Niedziółka, Małgorzata Dula
ANALIZA CECH FIZYCZNYCH BRYKIETÓW WYTWORZONYCH Z MIESZANEK WYBRANYCH SUROWCÓW ROŚLINNYCH NA CELE ENERGETYCZNE
 
Zeszyt 14 (1) 2015 str. 13–21
Ewa Czerwińska
WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWBAKTERYJNE I PRZECIWGRZYBOWE WYBRANYCH ROŚLIN ZIELONYCH I ICH CZĘŚCI
 
Zeszyt 14 (1) 2015 str. 23–33
Krzysztof Kornarzyński, Małgorzata Budzeń, Agnieszka Sujak
OCENA WPŁYWU PÓL MAGNETYCZNEGO I ELEKTRYCZNEGO ORAZ WODY UZDATNIANEJ MAGNETYCZNIE NA PRZEBIEG KIEŁKOWANIA NASION ŚLAZÓWKI TURYNGSKIEJ (Lavatera thuringiaca L.)
 
Zeszyt 14 (1) 2015 str. 35–46
Maria Dymkowska-Malesa, Agnieszka Szparaga, Ewa Czerwińska
OCENA ZAWARTOŚCI ZWIĄZKÓW CHLOROORGANICZNYCH ORAZ POZIOMU RADIOCEZU W WYBRANYCH WARZYWACH Z TERENU WARMII I MAZUR
 
Zeszyt 14 (1) 2015 str. 47–59
Ewa Czerwińska, Agnieszka Szparaga
ŻYWOTNOŚĆ I ZDROWOTNOŚĆ NASION ROŚLIN OLEISTYCH TRAKTOWANYCH WYCIĄGAMI ROŚLINNYMI
 
Zeszyt 14 (1) 2015 str. 61–69
Siemowit Muszyński, Izabela Świetlicka, Michał Świetlicki, Bożena Gładyszewska
MODELOWANIE KINETYKI KIEŁKOWANIA NASION POMIDORA Z WYKORZYSTANIEM RÓWNANIA GOMPERTZA
 

Zanleziono 6 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).