University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Issue 14 (1) 2015 str. 13–21

Ewa Czerwińska

WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWBAKTERYJNE I PRZECIWGRZYBOWE WYBRANYCH ROŚLIN ZIELONYCH I ICH CZĘŚCI

słowa kluczowe: aktywność przeciwdrobnoustrojowa, wyciągi roślinne, metoda dyfuzyjna
abstrakt: W doświadczeniach laboratoryjnych oceniono aktywność przeciwdrobnoustrojową wodnych wyciągów roślinnych (wywar, napar, macerat) na zahamowanie wzrostu chorobotwórczych kolonii bakterii i grzybów. Aktywność badanych wyciągów zależała od gatunku rośliny, sposobu przygotowania ekstraktów oraz wrażliwości bakterii oraz grzybów wybranych do badań. Inhibujące działanie w stosunku do bakterii wykazały wyciągi z Artemisia absinthium L., najaktywniejsze okazały się maceraty, a spośród wybranych patogenów najsilniej zareagowała bakteria Listeria monocytogenes. Wzrost patogenów grzybowych hamował wyciąg z Allium sativum L. Najsłabszym spośród zastosowanych wyciągów okazał się macerat, napar i wywar z Lavandula vera L. Wzrost grzybów najsilniej ograniczały maceraty. Spośród badanych grzybów najbardziej wrażliwymi na zastosowane wyciągi okazały się Sclerotinia sclerotiorum oraz Cladosporium zielearum.
Zapis do cytowania:

MLA Czerwińska, Ewa. "ANTIBACTERIAL AND ANTIFUNGAL PROPERTIES OF SELECTED GREE PLANTS AND ITS PIECES." Acta Sci.Pol. Tech. Agr. 14.1 (2015): 14.
APA (2015). ANTIBACTERIAL AND ANTIFUNGAL PROPERTIES OF SELECTED GREE PLANTS AND ITS PIECES. Acta Sci.Pol. Tech. Agr. 14 (1), 14
ISO 690 CZERWIńSKA, Ewa. ANTIBACTERIAL AND ANTIFUNGAL PROPERTIES OF SELECTED GREE PLANTS AND ITS PIECES. Acta Sci.Pol. Tech. Agr., 2015, 14.1: 14.
EndNote BibTeX RefMan