University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Issue 14 (1) 2015 str. 3–12

Beata Zaklika, Ignacy Niedziółka, Małgorzata Dula

ANALIZA CECH FIZYCZNYCH BRYKIETÓW WYTWORZONYCH Z MIESZANEK WYBRANYCH SUROWCÓW ROŚLINNYCH NA CELE ENERGETYCZNE

słowa kluczowe: surowce roślinne, brykiety, gęstość właściwa, wytrzymałość mechaniczna
abstrakt: W pracy przedstawiono analizę cech jakościowych brykietów wytworzonych z mieszanek wybranych surowców roślinnych w brykieciarce hydraulicznej tłokowej. Określano wilgotność surowców oraz długość, średnicę i masę produkowanych brykietów, a także ich gęstość właściwą i wytrzymałość mechaniczną. Brykiety wytworzone z mieszanek aglomerowanych surowców roślinnych odznaczały się zróżnicowanymi parametrami dotyczącymi badanych cech fizycznych. Ze wzrostem udziału odpadów rumiankowych w brykietach wytworzonych z użytych mieszanek surowców roślinnych zmniejszała się ich długość o 5–31% i masa o 2–26%, natomiast zwiększała się gęstość właściwa o 1–8% i wytrzymałość mechaniczna o 4–6%. Korzystniejsze efekty odnośnie analizowanych cech uzyskano dla brykietów produkowanych z rożnika przerośniętego i odpadów rumiankowych w odniesieniu do brykietów z miskanta olbrzymiego i odpadów rumiankowych.
Zapis do cytowania:

MLA Zaklika, Beata, et al. "ANALYSIS OF PHYSICAL PROPERTIES OF BRIQUETTES PRODUCED OF CHOSEN PLANT RAW MATERIALS BLENDS FOR ENERGY PURPOSES." Acta Sci.Pol. Tech. Agr. 14.1 (2015): 14.
APA (2015). ANALYSIS OF PHYSICAL PROPERTIES OF BRIQUETTES PRODUCED OF CHOSEN PLANT RAW MATERIALS BLENDS FOR ENERGY PURPOSES. Acta Sci.Pol. Tech. Agr. 14 (1), 14
ISO 690 ZAKLIKA, Beata, NIEDZIółKA, Ignacy, DULA, Małgorzata. ANALYSIS OF PHYSICAL PROPERTIES OF BRIQUETTES PRODUCED OF CHOSEN PLANT RAW MATERIALS BLENDS FOR ENERGY PURPOSES. Acta Sci.Pol. Tech. Agr., 2015, 14.1: 14.
EndNote BibTeX RefMan