University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Issue 14 (1) 2015 str. 47–59

Ewa Czerwińska, Agnieszka Szparaga

ŻYWOTNOŚĆ I ZDROWOTNOŚĆ NASION ROŚLIN OLEISTYCH TRAKTOWANYCH WYCIĄGAMI ROŚLINNYMI

słowa kluczowe: nasiona, rośliny oleiste, wyciągi roślinne, zioła
abstrakt: W doświadczeniu oceniano aktywność działania wyciągów wodnych użytych do zaprawiania w celu poprawy żywotności i zdrowotności nasion roślin oleistych: rzepaku ozimego Brassica napus L. odmiany Sherlock, rzepiku ozimego Brassica rapa L. odmiany Brachina i gorczycy białej Sinapsis alba L. odmiany Ascot. Substancją użytą do badań były wodne wyciągi (macerat, napar, wywar) wykonane z różnych części morfologicznych 40 gatunków roślin. Uzyskane wyniki wskazują, że zdolność kiełkowania nasion oraz ich skażenie przez mikroorganizmy zmieniały się istotnie w zależności od gatunku rośliny oleistej, pochodzenia wyciągu (gatunku rośliny zielarskiej) oraz sposobu jego przygotowania. W obu terminach badań istotnie najkorzystniej na żywotność nasion działał wyciąg z Z. mays, natomiast najsilniej kiełkowanie nasion w obu terminach ograniczał wyciąg z S. alba i S. purpurea. Zasiedlenie nasion przez mikroorganizmy ograniczało 75% ziół, a zwłaszcza wyciągi przygotowane z L. officinalis, P. sylvestris i C. sativum.
Zapis do cytowania:

MLA Czerwińska, Ewa, and Agnieszka Szparaga. "THE VITALITY AND HEALTHINESS OF OIL SEEDS TREATED BY PLANT EXTRACTS." Acta Sci.Pol. Tech. Agr. 14.1 (2015): 14.
APA (2015). THE VITALITY AND HEALTHINESS OF OIL SEEDS TREATED BY PLANT EXTRACTS. Acta Sci.Pol. Tech. Agr. 14 (1), 14
ISO 690 CZERWIńSKA, Ewa, SZPARAGA, Agnieszka. THE VITALITY AND HEALTHINESS OF OIL SEEDS TREATED BY PLANT EXTRACTS. Acta Sci.Pol. Tech. Agr., 2015, 14.1: 14.
EndNote BibTeX RefMan