University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Issue 14 (1) 2015 str. 61–69

Siemowit Muszyński, Izabela Świetlicka, Michał Świetlicki, Bożena Gładyszewska

MODELOWANIE KINETYKI KIEŁKOWANIA NASION POMIDORA Z WYKORZYSTANIEM RÓWNANIA GOMPERTZA

słowa kluczowe: kiełkowanie nasion, pomidor, temperatura, modelowanie matematyczne, równanie Gompertza
abstrakt: Celem pracy była ocena możliwości zastosowania równania Gompertza do opisu procesu kiełkowania pomidora zwyczajnego (Lycopersicon esculentum cv. Promyk). Testy kiełkowania przeprowadzono w pięciu temperaturach (15°C, 20°C, 25°C, 30°C i 35°C) w warunkach laboratoryjnych. We wszystkich przypadkach uzyskano bardzo dobre dopasowanie modelowego równania do danych doświadczalnych, przy czym najgorsze dopasowanie (R2 = 0,997) uzyskano dla nasion kiełkujących w temperaturze 35°C, a w pozostałych przypadkach współczynnik determinacji wynosił R2 = 0,999. Analiza parametrów równania Gompertza pozwoliła na wnikliwą ocenę przebiegu kinetyki kiełkowania nasion.
Zapis do cytowania:

MLA Muszyński, Siemowit, et al. "MODELING TOMATO SEED GERMINATION KINETICS WITH GOMPERTZ EQUATION." Acta Sci.Pol. Tech. Agr. 14.1 (2015): 14.
APA (2015). MODELING TOMATO SEED GERMINATION KINETICS WITH GOMPERTZ EQUATION. Acta Sci.Pol. Tech. Agr. 14 (1), 14
ISO 690 MUSZYńSKI, Siemowit, et al. MODELING TOMATO SEED GERMINATION KINETICS WITH GOMPERTZ EQUATION. Acta Sci.Pol. Tech. Agr., 2015, 14.1: 14.
EndNote BibTeX RefMan