University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Issue 14 (3) 2015 str. 11–18

Dariusz Góral, Franciszek Kluza, Katarzyna Kozłowicz, Małgorzata Góral

CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWYCH WŁAŚCIWOŚCI NOWEGO MATERIAŁU TERMOIZOLACYJNEGO PRZEZNACZONEGO NA OPAKOWANIA ŻYWNOŚCI MROŻONEJ

słowa kluczowe: przewodność cieplna, materiał termoizolacyjny, opakowania zimnochronne, obraz termowizyjny
abstrakt: Zaproponowano nowy materiał termoizolacyjny, łatwo biodegradowalny i tani w produkcji, przewidziany na opakowania żywności mrożonej, ułatwiający zachowanie ciągłości łańcucha chłodniczego. Przebadano pięć różnych odmian materiału uzyskanego z pulpy papierowej. Doświadczalnie scharakteryzowano gęstość i przewodność cieplną oraz obrazy termowizyjne opakowań wykonanych z tych materiałów z umieszczonym wewnątrz produktem zamrożonym wraz z histogramami rozkładu temperatury ich powierzchni. Stwierdzono, że najniższą gęstością charakteryzował się materiał na bazie pulpy papierowej z dodatkiem albumin białka kurzego, natomiast najniższą przewodnością cieplną materiały na bazie pulpy z dodatkiem NaHCO3 + oksyetylenowany alkohol laurylowy + C6H8O7 i pulpy z dodatkiem NaHCO3 i KC4H5O6. Obrazy termowizyjne powierzchni opakowań z badanych materiałów oraz histogramy rozkładu temperatury ich powierzchni świadczą o dobrych izolacyjnych właściwościach badanych prób.
Zapis do cytowania:

MLA Góral, Dariusz, et al. "CHARACTERISTICS OF BASIC PROPERTIES OF NEW THERMAL INSULATION MATERIAL DESIGNED FOR FROZEN FOOD PACKAGING." Acta Sci.Pol. Tech. Agr. 14.3 (2015): 14.
APA (2015). CHARACTERISTICS OF BASIC PROPERTIES OF NEW THERMAL INSULATION MATERIAL DESIGNED FOR FROZEN FOOD PACKAGING. Acta Sci.Pol. Tech. Agr. 14 (3), 14
ISO 690 GóRAL, Dariusz, et al. CHARACTERISTICS OF BASIC PROPERTIES OF NEW THERMAL INSULATION MATERIAL DESIGNED FOR FROZEN FOOD PACKAGING. Acta Sci.Pol. Tech. Agr., 2015, 14.3: 14.
EndNote BibTeX RefMan