University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Issue 14 (3) 2015 str. 19–31

Leszek Mieszkalski

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE MODELOWANIA KSZTAŁTU JABŁEK

słowa kluczowe: jabłko, kształt, krzywe Béziera, metoda, model matematyczny, model 3D
abstrakt: Przedstawiono propozycję metody matematycznego modelowania kształtu jabłek z wykorzystaniem krzywych Béziera. Do modelowania wybrano jabłka odmian Ligol i Jonagored. Kontur jabłka, który jest jego południkiem, opisano trzema połączonymi krzywymi Béziera. Podstawą do opisu konturów jabłek są ich fotografie w 10 zmieniających się co 36o położeniach i99 krzywych Béziera rozmieszczonych wzdłuż południków jabłka. Krzywe Béziera aproksymujące południki leżące na powierzchni jabłka są jego modelem 3D. Przedstawiona metoda z wykorzystaniem krzywych Béziera może być stosowana do matematycznego modelowania kształtu jabłek.
Zapis do cytowania:

MLA Mieszkalski, Leszek. "COMPUTER AIDED MODELLING OF THE SHAPE OF APPLE." Acta Sci.Pol. Tech. Agr. 14.3 (2015): 14.
APA (2015). COMPUTER AIDED MODELLING OF THE SHAPE OF APPLE. Acta Sci.Pol. Tech. Agr. 14 (3), 14
ISO 690 MIESZKALSKI, Leszek. COMPUTER AIDED MODELLING OF THE SHAPE OF APPLE. Acta Sci.Pol. Tech. Agr., 2015, 14.3: 14.
EndNote BibTeX RefMan