University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Issue 14 (3) 2015 str. 33–40

Kamil Wilczyński, Zbigniew Kobus, Rafał Nadulski

WPŁYW WSTĘPNEJ OBRÓBKI MIAZGI JABŁEK NA WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNE I EKSTRAKT OTRZYMYWANYCH SOKÓW

słowa kluczowe: lepkość, sok jabłkowy, obróbka wstępna, właściwości reologiczne
abstrakt: Celem badań było określenie reologicznych właściwości soku oraz zawartości ekstraktu w soku jabłkowym. Do badań wykorzystano dwie odmiany jabłek: Idared i Golden Delicious. Pomiary wykonano przy użyciu reometru firmy Brookfield Engineering Laboratories: model LVDV-II + PRO, stosując szybkości obrotowe wrzeciona w zakresie od 20 do 90 obr/min, ze skokiem 10 obr/min. Temperatura w czasie badań wynosiła 21°C. Dodatkowo określono zawartość ekstraktu w soku. Na podstawie otrzymanych wyników wnioskuje się, że obróbka miazgi polegająca na jej zamrażaniu i rozmrażaniu wpływa na charakter reologiczny obu analizowanych odmian jabłek. Z kolei zastosowanie enzymatycznego upłynniania miazgi nie wpływa na charakter reologiczny otrzymanych soków.
Zapis do cytowania:

MLA Wilczyński, Kamil, et al. "THE EFFECT OF APPLE MASH PRETREATMENT ON THE RHEOLOGICAL PROPERTIES AND JUICES EXTRACT." Acta Sci.Pol. Tech. Agr. 14.3 (2015): 14.
APA (2015). THE EFFECT OF APPLE MASH PRETREATMENT ON THE RHEOLOGICAL PROPERTIES AND JUICES EXTRACT. Acta Sci.Pol. Tech. Agr. 14 (3), 14
ISO 690 WILCZYńSKI, Kamil, KOBUS, Zbigniew, NADULSKI, Rafał. THE EFFECT OF APPLE MASH PRETREATMENT ON THE RHEOLOGICAL PROPERTIES AND JUICES EXTRACT. Acta Sci.Pol. Tech. Agr., 2015, 14.3: 14.
EndNote BibTeX RefMan