University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Issue 14 (3) 2015 str. 41–51

Marek Domin, Adrianna Grądzka, Franciszek Kluza

DOŚWIADCZALNA OCENA TWARDOŚCI LIOFILIZATÓW TRUSKAWEK

słowa kluczowe: liofilizacja, truskawki, test twardości, szybkość zamrażania
abstrakt: Owoce truskawek odmiany deserowej Elsanta zamrożono ze zróżnicowaną szybkością wynoszącą 4,9; 9,1 oraz 42,9 mm·h-1 i wysuszono sublimacyjnie pod ciśnieniem 20, 42, 57 oraz 70 Pa. Uzyskane liofilizaty poddano badaniom twardości z wykorzystaniem wgłębnika w postaci stożka. Stwierdzono, że zwiększanie szybkości zamrażania prób przed ich sublimacyjnym suszeniem powoduje wzrost twardości uzyskiwanych liofilizatów. Również wraz z obniżaniem ciśnienia procesu suszenia sublimacyjnego zwiększała się twardość liofilizatów.
Zapis do cytowania:

MLA Domin, Marek, et al. "EXPERIMENTAL ASSESSMENT OF HARDNESS OF LYOPHILISED STRAWBERRIES." Acta Sci.Pol. Tech. Agr. 14.3 (2015): 14.
APA (2015). EXPERIMENTAL ASSESSMENT OF HARDNESS OF LYOPHILISED STRAWBERRIES. Acta Sci.Pol. Tech. Agr. 14 (3), 14
ISO 690 DOMIN, Marek, GRąDZKA, Adrianna, KLUZA, Franciszek. EXPERIMENTAL ASSESSMENT OF HARDNESS OF LYOPHILISED STRAWBERRIES. Acta Sci.Pol. Tech. Agr., 2015, 14.3: 14.
EndNote BibTeX RefMan