University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Zeszyt 2 (1) 2003

Spis treści:

Zeszyt 2 (1) 2003 str. 3–12
Stanisław Pietruszewski, Krzysztof Kornarzyński, Bożena Gładyszewska
Zastosowanie modelu analitycznego i symulacyjnego do opisu procesu kiełkowania nasion gryki poddanych przedsiewnej biostymulacji polem elektrycznym i magnetycznym
 
Zeszyt 2 (1) 2003 str. 13–22
Hanna Kowalska, Andrzej Lenart
Ruch wody i substancji rozpuszczonych w jabłkach odwadnianych osmotycznie
 
Zeszyt 2 (1) 2003 str. 23–31
Dariusz Góral, Franciszek Kluza
Technika odwróconej fluidyzacji w rozmrażaniu produktów rolniczych i spożywczych
 
Zeszyt 2 (1) 2003 str. 33–41
Leszek Romański, Roman Stopa
Energochłonność dynamicznego procesu ścinania ziarna pszenicy
 
Zeszyt 2 (1) 2003 str. 43–54
Roman Stopa, Leszek Romański
Zastosowanie metody interferometrii plamkowej do pomiaru przemieszczeń przekroju poprzecznego korzenia marchwi
 
Zeszyt 2 (1) 2003 str. 55–60
Beata Ślaska-Grzywna
Wpływ obróbki termicznej na siłę cięcia zieren ryżu
 
Zeszyt 2 (1) 2003 str. 61–66
Marek Adamiec, Marek Kuna-Broniowski, Izabela Kuna-Broniowska
Badania nad wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym. Część II. Badania laboratoryjne
 
Zeszyt 2 (1) 2003 str. 67–74
Władimir Bułhakow, Iwan Gołowacz, Aleksander Szeptycki
Teoria działania lemieszowego zespołu podkopującego w maszynach do zbioru buraków
 
Zeszyt 2 (1) 2003 str. 75–87
Danuta Skalska, Józef Szlachta, Adam Luberański
Analiza wpływu strumienia masy cieczy oraz obciążenia rurociągu mlecznego na wartość średniego podciśnienia ssania w kubku udojowym dojarki rurociągowej
 

Zanleziono 9 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).