University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Zeszyt 2 (2) 2003

Spis treści:

Zeszyt 2 (2) 2003 str. 3–8
Czesław Rzeźnik, Anna Molińska
Problemy racjonalizacji diagnostycznych badań maszyn
 
Zeszyt 2 (2) 2003 str. 9–15
Marzena Górawska, Czesław Rzeźnik
Absolwenci Techniki Rolniczej i Leśnej Akademii Rolniczej w Poznaniu. Wyniki badań ankietowych absolwentów z lat 1971–1982
 
Zeszyt 2 (2) 2003 str. 17–27
Marian Szarycz, Eugeniusz Kamiński, Klaudiusz Jałoszyński, Anna Szponarska
Analiza mikrofalowego suszenia pietruszki w warunkach obniżonego ciśnienia. Część I. Kinetyka suszenia pietruszki nieblanszowanej i blanszowanej
 
Zeszyt 2 (2) 2003 str. 29–36
Marian Szarycz, Eugeniusz Kamiński, Klaudiusz Jałoszyński, Anna Szponarska
Analiza mikrofalowego suszenia pietruszki w warunkach obniżonego ciśnienia. Część II. Skurcz suszarniczy i rehydracja suszu
 
Zeszyt 2 (2) 2003 str. 37–46
Edmund Dulcet, Sylwester Borowski
Analiza kształtowania się temperatury w belach uzyskanych z siana, także z dodatkiem preparatu ciekłego
 
Zeszyt 2 (2) 2003 str. 47–52
Małgorzata Trojanowska
Analiza zróżnicowania potencjału energetycznego biomasy z wykorzystaniem teorii zbiorów rozmytych
 
Zeszyt 2 (2) 2003 str. 53–57
Zenon Grześ
Koszty planowej obsługi technicznej ciągników rolniczych nowej generacji
 
Zeszyt 2 (2) 2003 str. 59–67
Piotr Szczęsny, Marek Borowiec
Techniczne i eksploatacyjne uwarunkowania składu spalin generowanych przez wybrane pojazdy transportu osobowego
 
Zeszyt 2 (2) 2003 str. 69–75
Małgorzata Trojanowska, Tomasz Szul
Techniczna i gospodarcza analiza oraz prognozowanie nakładów energetycznych na ogrzewanie budynków mieszkalnych na terenach wiejskich
 
Zeszyt 2 (2) 2003 str. 77–91
Anna Stankiewicz
Algorytm identyfikacji ciągłego spektrumczasów relaksacji biologicznych materiałów lepkosprężystych
 

Zanleziono 10 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).