University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Issue 2 (2) 2003 str. 53–57

Zenon Grześ

KOSZTY PLANOWEJ OBSłUGI TECHNICZNEJ CIąGNIKóW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI

słowa kluczowe: planowa obsługa techniczna, przeglądy techniczne, wskaźnik kosztów, ciągniki rolnicze
abstrakt: W pracy dokonano analizy kosztów planowej obsługi technicznej ciągników rolniczych nowej generacji. Podstawowym celem pracy było oszacowanie kosztów planowej obsługi technicznej w relacji do ceny ciągników rolniczych. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że wartość wskaźnika kosztu przeglądów technicznych wynosi od 2,17 do 4,08% w zależności od modelu ciągników objętych badaniami.
pub/2_2_53.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom2/zeszyt2/2_2_53.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Grześ, Zenon. "Costs of planned technical services of new generation agricultural tractors." Acta Sci.Pol. Tech. Agr. 2.2 (2003): 2.
APA (2003). Costs of planned technical services of new generation agricultural tractors. Acta Sci.Pol. Tech. Agr. 2 (2), 2
ISO 690 GRZEś, Zenon. Costs of planned technical services of new generation agricultural tractors. Acta Sci.Pol. Tech. Agr., 2003, 2.2: 2.
EndNote BibTeX RefMan