University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Zeszyt 3 (1) 2004

Spis treści:

Zeszyt 3 (1) 2004 str. 3–10
Andrzej Kornacki
Zastosowanie wielozmiennej analizy wariancji do badania uszkodzeń ziarna powstałych przy omłocie pszenicy w ośmiobębnowym zespole młócąco-wydzielającym
 
Zeszyt 3 (1) 2004 str. 11–24
Zbigniew Kogut
Optymalna synteza mechanizmu zabezpieczającego przed przeciążeniem narzędzie uprawowe na przykładzie wybranego bezpiecznika płużnego. Cz. I. Model matematyczny siły zabezpieczającej
 
Zeszyt 3 (1) 2004 str. 25–37
Zbigniew Kogut
Optymalna synteza mechanizmu zabezpieczającego przed przeciążeniem narzędzie uprawowe na przykładzie wybranego bezpiecznika płużnego. Cz. II. Minimalizacja kryterium optymalizacji
 
Zeszyt 3 (1) 2004 str. 39–48
Krzysztof Kornarzyński
Próba oceny procesu blanszowania i zamrażania próżniowego materiału roślinnego na podstawie badania kinetyki absorpcji wody
 
Zeszyt 3 (1) 2004 str. 49–55
Czesław Rzeźnik, Piotr Rybacki
Ocena podatności maszyn rolniczych na recykling metodą strukturalną
 
Zeszyt 3 (1) 2004 str. 57–68
Maciej Urbaniak
Przetwarzanie mieszanin zawierających bezchromowe odpady garbarskie. Część I. Wartość nawozowa osadów pofermentacyjnych
 
Zeszyt 3 (1) 2004 str. 69–77
Maciej Urbaniak
Przetwarzanie mieszanin zawierających bezchromowe odpady garbarskie. Część II. Wartość nawozowa kompostów
 
Zeszyt 3 (1) 2004 str. 79–95
Anna Stankiewicz, Krzysztof Gołacki
Algorytm identyfikacji zmiennych w czasie modułów odkształcenia postaciowego i objętościowego roślinnych materiałów lepkosprężystych
 
Zeszyt 3 (1) 2004 str. 97–104
Mariusz Surma, Stanisław Peroń
Wpływ strumienia masy czynnika suszącego na suszenie rozpyłowe koncentratu brzeczki słodowej
 
Zeszyt 3 (1) 2004 str. 105–110
Andrzej Bochniak, Mirosława Wesołowska-Janczarek, Stanisław Pietruszewski
Porównanie współczynników giniego jako metoda określenia wpływu stymulacji nasion polem magnetycznym na moduł sprężystości źdźbeł zbóż
 
Zeszyt 3 (1) 2004 str. 111–118
Małgorzata Trojanowska, Jerzy Małopolski
Zastosowanie metod sztucznej inteligencji do prognozowania miesięcznej sprzedaży energii elektrycznej na wsi
 

Zanleziono 11 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).