University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Zeszyt 4 (1) 2005

Spis treści:

Zeszyt 4 (1) 2005 str. 3–11
Ignacy Niedziółka, Mariusz Szymanek
Wpływ warunków składowania kolb kukurydzy cukrowej na właściwości mechaniczne ziarna
 
Zeszyt 4 (1) 2005 str. 13–18
Małgorzata Trojanowska, Jarosław Knaga
Prognozowanie rocznej sprzedaży energii elektrycznej wiejskim odbiorcom na podstawie modeli niestrukturalnych
 
Zeszyt 4 (1) 2005 str. 19–28
Agnieszka Kaleta, Krzysztof Górnicki, Urszula Siwińska
Wpływ metod obróbki wstępnej stosowanych w procesie konwekcyjnego suszenia na kinetykę rehydratacji suszu z korzenia pietruszki
 
Zeszyt 4 (1) 2005 str. 29–39
Włodzimierz Białczyk, Anna Cudzik, Jarosław Czarnecki, Krzysztof Pieczarka
Właściwości trakcyjne opon i ich modyfikacji na różnych drogach leśnych
 
Zeszyt 4 (1) 2005 str. 41–59
Anna Stankiewicz
Identyfikacja matematycznych modeli lepkosprężystych materiałów biologicznych metodą Prony'ego
 
Zeszyt 4 (1) 2005 str. 61–68
Zbigniew Stropek, Krzysztof Gołacki
Wyznaczanie zmiennego w czasie modułu odkształcenia postaciowego i objętościowego miąższu jabłka na podstawie testu relaksacji naprężeń
 
Zeszyt 4 (1) 2005 str. 69–75
Henryk Juszka, Marcin Tomasik
Sterowanie procesem pakowania produktów pochodzenia rolniczego
 
Zeszyt 4 (1) 2005 str. 77–83
Henryk Juszka, Marcin Tomasik
Wizualizacja procesu przepływowej pasteryzacji mleka
 

Zanleziono 8 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).