University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Issue 4 (1) 2005 str. 69–75

Henryk Juszka, Marcin Tomasik

STEROWANIE PROCESEM PAKOWANIA PRODUKTóW POCHODZENIA ROLNICZEGO

słowa kluczowe: pakowanie, programowanie, sterownik PLC
abstrakt: Przedstawiono kierunki rozwoju nowoczesnych struktur sterowania maszynami pakującymi. Opracowano system automatyzacji systemu pakowania produktów, na który składa się schemat automatyzacji, algorytm sterowania. Zaprogramowano aplikację realizującą opisywany proces dla sterownika logicznego. Obiekt badań stanowiła linia pakowania mniejszych opakowań z produktami pochodzenia rolniczego do opakowań zbiorczych. Modyfikacja polegała na wprowadzeniu czujników optycznych wysyłających sygnały wejściowe do sterownika PLC, który zaprogramowano w języku drabinkowym (LD). Na podstawie informacji z wagi ISHIDA system dobiera odpowiedni algorytm sterujący. Prezentowane rozwiązanie odpowiada wymaganiom stawianym liniom pakującym, polegającym na możliwości własnych integracji i późniejszych modyfikacji.
pub/4_1_69.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom4/zeszyt1/4_1_69.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Juszka, Henryk, and Marcin Tomasik. "Control of the packaging process of agricultural products." Acta Sci.Pol. Tech. Agr. 4.1 (2005): 4.
APA (2005). Control of the packaging process of agricultural products. Acta Sci.Pol. Tech. Agr. 4 (1), 4
ISO 690 JUSZKA, Henryk, TOMASIK, Marcin. Control of the packaging process of agricultural products. Acta Sci.Pol. Tech. Agr., 2005, 4.1: 4.
EndNote BibTeX RefMan