University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Zeszyt 4 (2) 2005

Spis treści:

Zeszyt 4 (2) 2005 str. 3–9
Czesław Rzeźnik, Piotr Rybacki
Skuteczność nowoczesnych zabezpieczeń antykorozyjnych połączeń gwintowych w środowiskach pracy maszyn rolniczych
 
Zeszyt 4 (2) 2005 str. 11–20
Krzysztof Kornarzyński, Stanisław Pietruszewski
Wpływ dużych dawek zmiennego pola magnetycznego na kiełkowanie nasion pszenicy twardej
 
Zeszyt 4 (2) 2005 str. 21–30
Jolanta Królczyk, Marek Tukiendorf
Zależność przebiegu mieszania układu wieloskładnikowego od udziału składników oceniana analizą skupień
 
Zeszyt 4 (2) 2005 str. 31–39
Dariusz M. Stasiak
Wykorzystanie ultradźwięków do przyśpieszenia wodnej ekstrakcji cukru z krajanki buraka cukrowego
 
Zeszyt 4 (2) 2005 str. 41–47
Jacek Skudlarski
Koszty produkcji w gospodarstwie rolnym przy zastosowania wybranych ciągników rolniczych
 
Zeszyt 4 (2) 2005 str. 49–57
Jacek Skudlarski
Hierarchia ważności czynników techniczno-organizacyjnych w odniesieniu do efektywności obsługi serwisowej ciągników rolniczych
 
Zeszyt 4 (2) 2005 str. 59–66
Henryk Juszka
Symulacja komputerowa wypływu mleka ze strzyka krowy w aspekcie automatyzacji aparatu udojowego
 
Zeszyt 4 (2) 2005 str. 67–74
Henryk Juszka, Marcin Tomasik
Logika rozmyta w sterowaniu podciśnieniem w automatyzowanym doju krów
 

Zanleziono 8 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).