University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Issue 4 (2) 2005 str. 11–20

Krzysztof Kornarzyński, Stanisław Pietruszewski

WPłYW DUżYCH DAWEK ZMIENNEGO POLA MAGNETYCZNEGO NA KIEłKOWANIE NASION PSZENICY TWARDEJ

słowa kluczowe: stymulacja magnetyczna nasion, pszenica twarda, krzywa logistyczna
abstrakt: W pracy przedstawiono wyniki stymulacji nasion pszenicy twardej zmiennym polem magnetycznym o częstości f = 50 Hz na ich kiełkowanie, dla dużych dawek tego pola. Zastosowano indukcje pola magnetycznego o wartości: 1,5; 5, 15, 30, 60 i 90 mT dla czasu oddziaływania jednej godziny, w celu sprawdzenia wpływu długiego czasu stymulacji na kiełkowanie nasion pszenicy. Przeprowadzono modelowanie procesu kiełkowanie przy wykorzystano krzywej logistycznej. Umożliwiło to wyznaczenie charakterystycznych parametrów kiełkowania nasion oraz wpływu stymulacji polem magnetycznym. Badanie wpływu dużych dawek zmiennego pola magnetycznego na kiełkowanie nasion wybranej odmiany pszenicy twardej wskazuje na ich zróżnicowane oddziaływanie na poszczególne etapy kiełkowania.
pub/4_2_11.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom4/zeszyt2/4_2_11.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Kornarzyński, Krzysztof, and Stanisław Pietruszewski. "Influence of large doses of alternating magnetic field on germination of durum wheat seeds." Acta Sci.Pol. Tech. Agr. 4.2 (2005): 4.
APA (2005). Influence of large doses of alternating magnetic field on germination of durum wheat seeds. Acta Sci.Pol. Tech. Agr. 4 (2), 4
ISO 690 KORNARZYńSKI, Krzysztof, PIETRUSZEWSKI, Stanisław. Influence of large doses of alternating magnetic field on germination of durum wheat seeds. Acta Sci.Pol. Tech. Agr., 2005, 4.2: 4.
EndNote BibTeX RefMan