University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Zeszyt 5 (1) 2006

Spis treści:

Zeszyt 5 (1) 2006 str. 3–17
Marek Domin, Franciszek Kluza
Warunki blanszowania a wybrane właściwości fizyczne żółtej fasoli szparagowej przeznaczonej do mrożenia
 
Zeszyt 5 (1) 2006 str. 19–25
Leon P.B.M. Janssen, Leszek Mościcki
Skrobia termoplastyczna jako materiał opakowaniowy
 
Zeszyt 5 (1) 2006 str. 27–36
Agata Dziwulska
Wpływ przedsiewnej stymulacji laserowej na wartość siewną nasion lucerny siewnej i mieszańcowej
 
Zeszyt 5 (1) 2006 str. 37–48
Marcin Tomasik
Modelowanie procesu napełniania zbiorników w systemie filtracji membranowej
 
Zeszyt 5 (1) 2006 str. 49–59
Marcin Tomasik
Model rozmyty filtracji membranowej
 
Zeszyt 5 (1) 2006 str. 61–71
Henryk Juszka, Marcin Tomasik
Automatyzacja odcinka technologicznego na bazie logiki rozmytej
 
Zeszyt 5 (1) 2006 str. 73–79
Bożena Gładyszewska
Zastosowanie metody „brokatowej” w badaniu właściwości mechanicznych okryw nasiennych mrożonego bobu (Vicia faba)
 
Zeszyt 5 (1) 2006 str. 81–90
Henryk Juszka, Stanisław Lis, Marcin Tomasik
Modelowanie podciśnienia w kolektorze aparatu udojowego dla krów
 

Zanleziono 8 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).