University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Zeszyt 5 (2) 2006

Spis treści:

Zeszyt 5 (2) 2006 str. 3–12
Marcin Tomasik
Symulacja komputerowa systemu filtracji emulsji
 
Zeszyt 5 (2) 2006 str. 13–21
Agata Dziwulska, Mieczysław Wilczek, Marek Ćwintal
Wpływ laserowej stymulacji nasion na plonowanie lucerny siewnej i mieszańcowej w roku siewu
 
Zeszyt 5 (2) 2006 str. 23–30
Stanisław Kokoszka, Stanisław Sęk, Sylwester Tabor
Warunki gospodarowania i udział różnego rodzaju środków transportowych w przewozach a roczne koszty transportu w gospodarstwach rolniczych
 
Zeszyt 5 (2) 2006 str. 31–37
Adam Radkowski, Maciej Kuboń
Jakościowe i ekonomiczne aspekty zakładania i utrzymania trawników w gospodarstwach agroturystycznych
 
Zeszyt 5 (2) 2006 str. 39–50
Włodzimierz Białczyk, Anna Cudzik, Jarosław Czarnecki, Krzysztof Pieczarka
Ocena właściwości trakcyjnych opon na wybranych drogach leśnych
 
Zeszyt 5 (2) 2006 str. 51–66
Piotr Kostencki
Zastosowanie liniowego wskaźnika w ocenie odporności lemieszy płużnych na zużycie
 
Zeszyt 5 (2) 2006 str. 67–73
Urszula Sadowska
Niektóre biologiczne skutki obciążeń statycznych pojedynczych ziarniaków nieoplewionego oraz oplewionego jęczmienia
 
Zeszyt 5 (2) 2006 str. 75–85
Henryk Żelazny
Termofizyczna charakterystyka środowiska powietrznego w pomieszczeniach z basenami do kontrolowanego chowu ryb
 
Zeszyt 5 (2) 2006 str. 87–92
Adam Radkowski, Maciej Kuboń
Ekonomiczne aspekty konserwacji pasz objętościowych na przykładzie łąk trwałych i przemiennych
 

Zanleziono 9 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).