University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Zeszyt 6 (1) 2007

Spis treści:

Zeszyt 6 (1) 2007 str. 3–16
Henryk Żelazny
Oświetlenie sztuczne przestrzeni w budynku inwentarskim w różnych stanach użytkowania lamp i wewnętrznych powierzchni obudowy
 
Zeszyt 6 (1) 2007 str. 17–24
Dariusz Góral, Łukasz Stadnik
Zależność wybranych cech mechanicznych marchwi (Daucus carota L.) i pietruszki zwyczajnej (Petroselinum sativum Hoffm.) od kinetyki obróbki chłodniczej metodą odwróconej fluidyzacji
 
Zeszyt 6 (1) 2007 str. 25–30
Beata Ślaska-Grzywna, Daniela Gruszecka
Wybrane właściwości mechaniczne ziaren nowych rodów pszenżyta a ich przedsiewna stymulacja magnetyczna
 
Zeszyt 6 (1) 2007 str. 31–38
Piotr Makarski
Nieniszczący pomiar wilgotności pojedynczych nasion
 
Zeszyt 6 (1) 2007 str. 39–46
Marek Kuna-Broniowski, Dariusz Plichta
Zastosowanie metody elektrostatycznej do analizy pracy rozpylacza
 

Zanleziono 5 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).