University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Zeszyt 6 (2) 2007

Spis treści:

Zeszyt 6 (2) 2007 str. 3–7
Teresa Jaśkiewicz, Agnieszka Sagan
Wpływ ekstruzji na stabilność przechowalniczą frakcji lipidowej mieszanek paszowych dla ryb
 
Zeszyt 6 (2) 2007 str. 9–14
Dariusz Andrejko, Małgorzata Goździewska, Zbigniew Oszczak
Laboratoryjne urządzenie do obróbki ziarnistych surowców roślinnych promieniami podczerwonymi
 
Zeszyt 6 (2) 2007 str. 15–21
Stanisław Kokoszka, Stanisława Roczkowska-Chmaj
Ocena doboru środków transportowych w gospodarstwach rolniczych w aspekcie wykorzystania ładowności
 

Zanleziono 3 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).