University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Zeszyt 7 (1) 2008

Spis treści:

Zeszyt 7 (1) 2008 str. 3–8
Dariusz Góral, Franciszek Kluza
Wybrane techniki zamrażania a zawartość olejków eterycznych w niektórych warzywach przyprawowych
 
Zeszyt 7 (1) 2008 str. 9–17
Renata Polak
Wpływ parametrów sublimacyjnego suszenia na zmianę współrzędnych barwy suszu z liści selera
 
Zeszyt 7 (1) 2008 str. 19–25
Stanisław Kokoszka
Postęp technologiczny a struktura czasu pracy i nakłady robocizny w transporcie zwierząt
 
Zeszyt 7 (1) 2008 str. 27–34
Marek Szmigielski, Małgorzata Szczepanik
Gotowanie nasion lędźwianu siewnego i koncepcja zastosowania nowego sposobu do oceny skutków obróbki cieplnej
 
Zeszyt 7 (1) 2008 str. 35–41
Leszek Rydzak, Dariusz Andrejko
Wpływ impregnacji próżniowej na energię i zdolność kiełkowania ziarna żyta
 

Zanleziono 5 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).