University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Zeszyt 7 (3) 2008

Spis treści:

Zeszyt 7 (3) 2008 str. 3–9
Stanisław Kokoszka
Odległość i wielkość przewozów w zależności od rodzaju transportu i wielkości gospodarstwa
 
Zeszyt 7 (3) 2008 str. 11–17
Andrzej Krzykowski
Wpływ blanszowania papryki na energochłonność procesu sublimacyjnego suszenia oraz na rehydrację suszu podczas przechowywania
 
Zeszyt 7 (3) 2008 str. 19–27
Katarzyna Kozłowicz, Franciszek Kluza
Wybrane cechy jakościowe mrożonego pieczywa drożdżowego kształtowane niektórymi zamiennikami cukru oraz technikami rozmrażania
 
Zeszyt 7 (3) 2008 str. 29–34
Edmund Lorencowicz, Jarosław Figurski
Ocena wykorzystania komputerów i Internetu w indywidualnych gospodarstwach rolnych
 

Zanleziono 4 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).