University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Zeszyt 8 (1) 2009

Spis treści:

Zeszyt 8 (1) 2009 str. 3–10
Agata Dziwulska-Hunek, Krzysztof Kornarzyński
Kiełkowanie nasion amarantusa odmian Aztek i Rawa w różnych temperaturach
 
Zeszyt 8 (1) 2009 str. 11–22
Edmund Lorencowicz, Adam Włodarczyk
Budownictwo inwentarskie w Polsce – stan i tendencje zmian
 
Zeszyt 8 (1) 2009 str. 23–32
Andrzej Wesołowski
Wpływ wybranych parametrów suszenia jabłek promieniami podczerwonymi na ich zdolność do pochłaniania wody
 
Zeszyt 8 (1) 2009 str. 33–39
Stanisław Kokoszka
Wielkość jednorazowo przewożonych ładunków w zależności od rodzaju ładunku i wielkości sprzedaży produkcji
 

Zanleziono 4 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).