University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Issue 8 (1) 2009 str. 11–22

Edmund Lorencowicz, Adam Włodarczyk

BUDOWNICTWO INWENTARSKIE W POLSCE – STAN I TENDENCJE ZMIAN

słowa kluczowe: budownictwo inwentarskie, inwestycje w rolnictwie
abstrakt: W polskim rolnictwie użytkowanych jest 3,8 mln budynków inwentarskich o wartości 70 mld zł. Stopień zużycia wynosi 75%. Roczny poziom nakładów inwestycyjnych wzrósł w latach 2000–2006 z ok. 700 mln do 1300 mln zł. Przewidywany jest dalszy wzrost nakładów, jednak jego tempo w najbliższych 2–3 latach będzie niższe niż dotychczas.
pub/8_1_11.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom8/zeszyt1/8_1_11.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Lorencowicz, Edmund, and Adam Włodarczyk. "Farm buildings in Poland – present status and trends of changes." Acta Sci.Pol. Tech. Agr. 8.1 (2009): 8.
APA (2009). Farm buildings in Poland – present status and trends of changes. Acta Sci.Pol. Tech. Agr. 8 (1), 8
ISO 690 LORENCOWICZ, Edmund, WłODARCZYK, Adam. Farm buildings in Poland – present status and trends of changes. Acta Sci.Pol. Tech. Agr., 2009, 8.1: 8.
EndNote BibTeX RefMan