University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Issue 8 (1) 2009 str. 3–10

Agata Dziwulska-Hunek, Krzysztof Kornarzyński

KIEłKOWANIE NASION AMARANTUSA ODMIAN AZTEK I RAWA W RóżNYCH TEMPERATURACH

słowa kluczowe: nasiona amarantusa, kiełkowanie, temperatura, model matematyczny
abstrakt: Amarantus jest jedną z najstarszych roślin uprawnych na świecie, pochodzący z Ameryki Południowej, często nazywany zbożem XXI wieku. Czas jego wegetacji wynosi 160 dni. Temperatura optymalna wegetacji znajduje się w zakresie 26–28°C, wzrost i rozwój zachodzi w temperaturach rzędu od 16°C do 35°C. Pomiary kiełkowania nasion przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych. Proces kiełkowania nasion amarantusa odmian Aztek i Rawa przeprowadzony został na szalkach Petriego, w komorze klimatycznej, w temperaturach: 10°, 12°, 15°, 20°, 25°, 35°, 45° i 55°C, bez dostępu światła. Każda próba liczyła po 100 nasion i doświadczenie (kiełkowanie) przeprowadzone zostało w pięciu powtórzeniach. Do opisu matematycznego kinetyki kiełkowania nasion użyto funkcję logistyczną w postaci: NT = NK [1+exp(β– Kt)]-1. Kiełkowanie nasion amarantusa obu odmian, dla wszystkich rodzajów stymulacji i próbek kontrolnych było najwyższe w temperaturze ok. 20°C i ok. 42°C, a najniższe w temperaturze 10°C.
pub/8_1_3.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom8/zeszyt1/8_1_3.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Dziwulska-Hunek, Agata, and Krzysztof Kornarzyński. "Germination of amaranth seeds cv. Aztek and Rawa at various temperatures." Acta Sci.Pol. Tech. Agr. 8.1 (2009): 8.
APA (2009). Germination of amaranth seeds cv. Aztek and Rawa at various temperatures. Acta Sci.Pol. Tech. Agr. 8 (1), 8
ISO 690 DZIWULSKA-HUNEK, Agata, KORNARZYńSKI, Krzysztof. Germination of amaranth seeds cv. Aztek and Rawa at various temperatures. Acta Sci.Pol. Tech. Agr., 2009, 8.1: 8.
EndNote BibTeX RefMan