University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Zeszyt 8 (3) 2009

Spis treści:

Zeszyt 8 (3) 2009 str. 3–8
Andrzej Borusiewicz
Wykorzystanie specjalistycznych programów komputerowych i Internetu w gospodarstwach rolnych
 
Zeszyt 8 (3) 2009 str. 9–23
Łukasz Stadnik
Analiza przydatności wybranych materiałów w budownictwie w sektorze produkcji żywności. Część I. Materiały termoizolacyjne
 
Zeszyt 8 (3) 2009 str. 25–33
Łukasz Stadnik, Franciszek Kluza
Analiza przydatności wybranych materiałów w budownictwie w sektorze produkcji żywności. Część II. Materiały hydroizolacyjne
 
Zeszyt 8 (3) 2009 str. 35–40
Dariusz Andrejko, Leszek Rydzak
Wpływ wstępnej obróbki promieniowaniem podczerwonym na wilgotność ziarna żyta w trakcie nawilżania
 

Zanleziono 4 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).