University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Zeszyt 9 (1) 2010

Spis treści:

Zeszyt 9 (1) 2010 str. 3–10
Kazimierz Zawiślak, Paweł Sobczak, Marian Panasiewicz, Agnieszka Markowska
Wpływ wybranych parametrów technologicznych na wytrzymałość kinetyczną granulatu
 
Zeszyt 9 (1) 2010 str. 11–17
Katarzyna Kozłowicz
Skrócona ocena tekstury herbatników z mrożonego ciasta kruchego wzbogaconego prozdrowotnymi dodatkami
 
Zeszyt 9 (1) 2010 str. 19–27
Kamila Klimek, Marcin Ścibura
Wpływ zmian cen ropy naftowej i paliw na koszty eksploatacji ciągników rolniczych
 
Zeszyt 9 (1) 2010 str. 29–36
Antoni Grzywna
Zmienność warunków wodnych gleby murszowo-torfowej MtIbb w warunkach melioracji odwodniających
 
Zeszyt 9 (1) 2010 str. 37–44
Tomasz Jakubowski
Wpływ promieniowania mikrofalowego na proces kiełkowania przechowywanych bulw ziemniaka
 

Zanleziono 5 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).