University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Zeszyt 9 (3) 2010

Spis treści:

Zeszyt 9 (3) 2010 str. 3–9
Ihor Flys
Podstawowe strukturalne parametry maszyny do krojenia jabłek na plastry
 
Zeszyt 9 (3) 2010 str. 11–17
Stepan Kovalyshyn, Petro Opanashchuk
Podstawowe parametry elementów filtrujących podczas rafinowania olejów roślinnych
 
Zeszyt 9 (3) 2010 str. 19–27
Dmytro Kuzenko, Larysa Kuzenko, Zenovij Vantukh
Badania inercyjnych właściwości kolb kukurydzy
 
Zeszyt 9 (3) 2010 str. 29–35
Mariusz Kania, Dariusz Andrejko
Wpływ różnych sposobów przygotowania ziarna pszenicy do przemiału na wilgotność mąki
 

Zanleziono 4 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).